Kontakt

Kontaktné údaje

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém, k dispozícii sú Vám nasledovné kontakty:

Emailové kontakty:

Všeobecné otázky: radek99@azet.sk

Veľkoobchod: wholesale@finequipment.sk

Korešpondenčná a fakturačná adresa, sídlo firmy:

Adwiser, s.r.o.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica
Slovenská republika

IČO: 50 681 681
DIČ: 2120428937
IČ DPH: SK2120428937

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 39092/T zo dňa 18.1.2017.

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2001142245 / 8330
IBAN: SK4683300000002001142245
BIC: FIOZSKBA (8330) – FIO banka
SWIFT: FIOZSKBA

Číslo účtu pre platby z Českej republiky: 2001142245 / 2010

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521
fax č. 033/3212 523

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár