Ako nakúpiť

Sprievodca nákupom na finequipment.sk

Samotnému objednaniu tovaru z portálu finequipment.sk predchádza zaslanie vyplnenej žiadosti o nezáväznú cenovú ponuku na Vami vybrané produkty. Takáto cenová ponuka vytvára priestor pre dohodnutie konečnej ceny objednávaného tovaru, kde je možné prostredníctvom zliav zohľadniť Vaše predchádzajúce nákupy alebo objem aktuálneho nákupu. Hlavným cieľom je prostredníctvom ponúknutých zliav ešte viac sprístupniť produkty našim zákazníkom.

Vypracovanú cenovú ponuku spolu s podrobnými informáciami Vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú uvediete v žiadosti. Našu ponuku môžete následne zvážiť a ak Vás zaujme, tovar si objednáte za podmienok uvedených v tejto cenovej ponuke. Cenová ponuka je pre nás záväzná po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na Vašu e-mailovú adresu.

Ako ďalej? Vyberte si z našich produktov a odošlite žiadosť o Vašu cenovú ponuku.