Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nevyhovuje alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Naša spoločnosť však ponúka svojim zákazníkom predĺženú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať nasledovné podmienky:

Kam a ako tovar vrátiť?

Tovar je nutné zaslať najlepšie doporučenou poštou na adresu našej spoločnosti:

Adwiser, s.r.o.
Salajka 2674/21
909 01 Skalica

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Odporúčame Vám zásielku poistiť v hodnote zasielaného tovaru. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ nebude dohodnuté inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť:

  • Kópiu daňového dokladu (faktúra),
  • Vyplnený formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.